واحد توسعه آموزش EDO پیراپزشکی- دسترسی به محتوای آموزشی کارگاهها
محتوای آموزشی کارگاههای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
 
دسترسی به محتوای آموزشی کارگاه‌های  واحد رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی دفتر توسعه دانشکده پیراپزشکی در سال 1398
ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری محتوای آموزشی
1 روش های ترکیب آموزش حضوری و مجازی دکتر شهیدی شهریور ماه دسترسی به فایل آموزشی
2 چگونه یک پادکست یا ویدیو کست بسازیم؟ دکتر عمرانی مهر ماه دسترسی به فایل آموزشی
3 آشنایی با طرح های پژوهش در آموزش دکتر پرویزی آبان ماه دسترسی به فایل آموزشی 1
دسترسی به فایل آموزشی 2
4 مدیریت زمان در عصر حاضر - دی ماه دسترسی به فایل آموزشی
5 آشنایی با قوانین مربوط به اشخاص حقوقی و شرکت های دانش بنیان (کارگاه مجازی) دکتر براتی دی ماه دسترسی به فایل آموزشی
6 مدیریت راهبردی آموزشی - بهمن ماه دسترسی به فایل آموزشی


 
دسترسی به محتوای آموزشی کارگاه‌های  واحد رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی دفتر توسعه دانشکده پیراپزشکی در سال 1397
ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری محتوای آموزشی
1 کارگاه استاندارد سازی فرایندهای اجرایی و آموزش نرم افزار visio دکتر دارابیگی
دکتر خیر خواه
تیر ماه دسترسی به فایل آموزشی 1
دسترسی به فایل آموزشی 2
2 آشنایی با KTEC و ثبت طرحهای تحقیقاتی مربوط به آن دکتر طریقی تیر ماه دسترسی به فایل آموزشی
3 چگونه یک جلسه آموزشی را ساماندهی نماییم دکتر معروفی آذر ماه دسترسی به فایل آموزشی
4 نحوه برگزاری ژورنال کلاب دکتر حبیبی دی ماه دسترسی به فایل آموزشی
5 تحلیل سئوالات چهار گزینه ای دکتر معروفی دی ماه دسترسی به فایل آموزشی
6 طرح درس و طرح دوره جهت واحدهای درسی کارآموزی دکتر معروفی بهمن ماه دسترسی به فایل آموزشی
نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه آموزش EDO پیراپزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=377.45555.96086.fa
برگشت به اصل مطلب