دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 31 | تعداد کل بازدید های مطالب: 5,333 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دوم EDO

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه سوم EDO

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه EDO بصورت مجازی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

جلسه سیزدهم EDO برگزار شد

img_yw_news
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ -

برگزاری دوازدهمین جلسه EDO

img_yw_news
شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه دهم EDO

دهمین جلسه دفتر توسعه آموزش روز چهارشنبه مورخ  27 آذر ماه 1398

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ -

جلسه نهم EDO برگزار شد

...

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ -

برگزاری هشتمین جلسه EDO

img_yw_news
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ -

برگزاری هفتمین جلسه EDO

...

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ -

برگزاری ششمین جلسه EDO

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

برگزاری پنجمین جلسه EDO

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

EDO دانشکده پیراپزشکی برگزار می کند

کارگاه " روشهای ترکیب آموزش حضوری و مجازی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ -

برگزاری چهارمین جلسه EDO

img_yw_news
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ -

برگزاری سومین جلسه EDO

img_yw_news
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ -

دومین جلسه EDO برگزار شد

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1