دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اهداف

 | تاریخ ارسال: 1398/7/9 | 
اهداف:
اهداف واحد رشد و بالندگی دفتر توسعه دانشکده پیراپزشکی به شرح زیر می باشد:
  1. ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیئت‌علمی در حوزه یاددهی- یادگیری
  2. ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیئت‌علمی در حوزه برنامه ریزی آموزشی و درسی
  3. ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های  اعضای هیئت‌علمی در حوزه ارزشیابی فعالیتهای آموزشی
  4. ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های  اعضای هیئت‌علمی در حوزه فناوری های نوین آموزشی و آموزش مجازی
  5. ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیئت‌علمی در حوزه کیفیت اجرای برنامه های آموزشی و یا بازنگری آن
  6. ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیئت‌علمی در حوزه پژوهش در آموزش
  7. توانمند سازی اساتید در زمینه برقراری مهارت های ارتباطی موثر
  8. آشنا نمودن اعضای هیات علمی با ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاهی
  9. ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیئت‌علمی در حوزه ارتباط با صنعت و تجاری سازی ایده
  10. گسترش ارائه خدمات آموزشی به خارج دانشکده و کسب ارزش افزوده
 

دفعات مشاهده: 370 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر