دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

دعوت به همکاری دفتر توسعه آموزش

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

فراخوان جذب دانشجو جهت عضویت در کمیته دانشجویی دفتر توسعه آموزش

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

برگزاری جلسه دوم EDO

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

برگزاری جلسه سوم EDO

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

برگزاری جلسه EDO بصورت مجازی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه "چگونه یک پادکست یا ویدئوکست بسازیم"

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه "تحلیل سوالات چهارگزینه ای"

تاریخ برگزاری کارگاه 96/10/19 ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه "ژورنال کلاب"

تاریخ برگزاری کارگاه 96/10/12 ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

برگزاری "کارگاه چگونه یک جلسه آموزشی ساماندهی کنیم؟"

تاریخ برگزاری کارگاه 96/09/14 ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

برگزاری "کارگاه KTEC"

تاریخ برگزاری کارگاه 96/04/26 ..

ادامه...