دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

کارگاه " مدیریت زمان در عصر حاضر "

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

جلسه سیزدهم EDO برگزار شد

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸

بازدید از دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸

مراسم تقدیر از همکاران و دانشجویان فعال توسعه آموزش

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

برگزاری دوازدهمین جلسه EDO

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه "چگونه یک پادکست یا ویدئوکست بسازیم"

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه "تحلیل سوالات چهارگزینه ای"

تاریخ برگزاری کارگاه 96/10/19 ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه "ژورنال کلاب"

تاریخ برگزاری کارگاه 96/10/12 ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

برگزاری "کارگاه چگونه یک جلسه آموزشی ساماندهی کنیم؟"

تاریخ برگزاری کارگاه 96/09/14 ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

برگزاری "کارگاه KTEC"

تاریخ برگزاری کارگاه 96/04/26 ..

ادامه...