پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

ثبت نام کارگاه تحلیل سئوالات چهارگزینه ای

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

اطلاعیه EDO در خصوص برگزاری کارگاه تحلیل سوالات چهارگزینه ای

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

اطلاعیه EDO در خصوص برگزاری کارگاه ژورنال کلاب

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

برگزاری جلسه EDO

جلسه EDO مورخ دوشنبه 19 آذر ماه 1397 با حضور اعضا تشکیل گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه EDO

کارگاه چگونه  یک جلسه آموزشی را ساماندهی کنیم ؟ با تدریس دکتر معروفی  چهارشنبه 14 آذر ماه 1397 در سالن شهید مفتح   توسط واحد edo دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه "تحلیل سوالات چهارگزینه ای"

تاریخ برگزاری کارگاه 96/10/19 ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه "ژورنال کلاب"

تاریخ برگزاری کارگاه 96/10/12 ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

برگزاری "کارگاه چگونه یک جلسه آموزشی ساماندهی کنیم؟"

تاریخ برگزاری کارگاه 96/09/14 ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

برگزاری "کارگاه KTEC"

تاریخ برگزاری کارگاه 96/04/26 ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷

برگزاری "گارگاه Visio"

تاریخ برگزاری کارگاه 96/04/12 ..

ادامه...